Autisme

Når diagnoser giver mening ❤️ 
 
ASPERGERS SYNDROM, ATYPISK AUTISME, INFANTIL AUTISME
Alle diagnogser er nu samlet under fællesbetegnelsen autismespektrum-forstyrrelser 🌻
 
Jeg giver terapi og psykoedukation ift til alle autismediagnoserne - og vejleder på vejen til glæde og mening med livet til mennesker med autisme og deres pårørende.
 
Jeg underviser og superviserer terapeuter, psykologer, pædagoger og andet fagligt personale, som arbejder ved at hjælpe mennesker med autisme. Jeg underviser ift det faktuelle ift autismediagnoserne såvel som ift forståelsen af det individuelle menneske med autisme.
 
Desværre får mange mennesker med autisme først deres diagnose efter år (eller årtier) hvor de selv og alle andre omkring dem har været helt uforstående ift deres grundlæggende anderledeshed ift kognition, følelsesliv, deres relation til deres kropslige fornemmelser og en hel masse andet.
 
Ofte har mennesker med autisme godt selv fornemmet en anderledeshed gennem hele livet, idet de ofte ikke har kunnet begribe, hvordan andre (neurotypiske) ved, hvad de skal gøre og især sige i sociale kontekster. De har ikke denne automatiske/intuitive fornemmelse for, hvad der er "rigtigt" og "naturligt" i socialt samspil - og det ved de godt - de har blot ikke vidst HVORFOR dette som synes så let for andre mennesker er så svært / umuligt for dem.
Ofte har de tillært sig stort set alle sociale færdigheder ved at observere og analysere, hvordan andre gebærder sig i sociale sammenhænge og så gentage denne adfærd - det har kostet og koster dem vedvarende uendeligt mange indre og mentale ressourcer på utallige måder, og derfor er mange udmattede i ekstrem grad, når jeg møder dem i min praksis.
OG
Derfor har utallige af de mennesker, som jeg møder i min praksis med autisme, udviklet enten angst eller depression undervejs igennem deres liv med disse store udfordringer, som de ikke har haft forklaringen på - før nu omsider en diagnose kan forklare det.
Således er angsten og/eller depressionen udviklet som en belastningsreaktion !!!
Hjælpen bør her være undervisning ift autismen, så evt. skyld og skam over sin anderledeshed kan elimineres og erstattes af selvforståelse og selvværd ❤️🙏
 
Jeg har selv en datter, Camilla, på 34 år med atypisk autisme.
 
Lene Brøndum Madsen | CVR: 32222544 | Mercur Huset, Haderslevvej 36, 1. sal, 6000 Kolding  | info@leneikolding.dk