Psykoterapeut & foredragsholder

Lene Brøndum Madsen

Jeg tror, at man skal have haft angst for at forstå den ubeskrivelige lettelse og befrielse, som det er, når man bliver fri af den - det er som at få livet tilbage.

Jeg har selv haft angst. Hør min historie som jeg fortalte, i et radiointerview på P1, for nogle år tilbage.

 

Lene Brøndum Madsen

Psykoterapeut & foredragsholder

Telefon: 3175 8460

Terapi

Vil du opleve noget andet end du plejer? – så må du gøre noget andet end du plejer…

Terapi er en vej til forandring.

Når du har fået nok af angsten – at den styrer og begrænser dit liv, så er jeg klar til at hjælpe dig fra angst til RO.

Naturligvis er det forskelligt for enhver, hvad der har ført til at angsten blev udløst, ligesom det er forskelligt, hvordan angsten opleves – og derfor er vejen fri af angsten naturligt også forskellig for enhver.

Således må vi afdække og forstå din historie for at forstå, hvorfor du har det, som du har det.

Et vigtigt skridt i behandlingen er også, at du lærer at blive bevidst om, hvordan tanker, følelser, kropslige fornemmelser og adfærd påvirker hinanden.
De fire elementers ubevidste og automatiserede reaktionsmønster kan få én enkelt bekymrende tanke til at udvikle sig, accellerere i kroppen og blive til et angst- eller panikanfald. Det samme kan en kropslig fornemmelse, det kunne være hjertebanken, svimmelhed eller prikken og stikken i hænder eller fødder, som du konstant leder efter uden at ville det, og når du så mærker det, så har vi balladen … så tænker du, at nu får du angst og så får du det.

Det er helt normalt, når man har angst. 

Men du skal lære at forstå denne sammenhæng, for så har du fundet nøglen til at forvandle din angst til RO. Positive og beroligende tanker udvikler sig nemlig og accellererer i krop og sind på samme måde. Så du skal lære at udnytte din indbyggede domino-effekt til at skabe RO for dig selv.

Dit første skridt – at ringe til mig… er måske det sværeste, men hvad er dit alternativ? Jeg har prøvet det selv, så jeg kender turen – og jeg ved, at det er rejsen værd.

Hvis alene tanken om at skulle snakke med nogen om din angst fremkalder angstanfald og bekymring hos dig, så er det naturligt. Det kan overvindes ved,
at vi taler om det. Terapilokalet er lyst og dejligt med mulighed for at åbne dør og vinduer eller hvad der nu skal til, for at det er muligt for dig at være der.

Terapi udendørs

Hvis du har det bedst med at være udenfor, så kan den første eller flere sessioner foregå ved at vi går en tur sammen, mens vi snakker.

Metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi er en teknik til angsthåndtering.
Jeg minder dig lige om, at jeg ser angsten som en mælkebøtte. 
Det vi kan se over jorden er mælkebøtte-blomsterne og mælkebøttens blade – her angstsymptomerne, som bla kan være angstanfald, bekymrende tanker, uro, tvangshandlinger og -tanker og undgåelsesadfærd.
For at finde din vej ud af angsten må du både finde røddderne/årsagerne til din angst samt have værktøjer til at skuffe mælkebøtten væk.
I skrivende stund fremhæves og markedsføres metakognitiv terapi som et værktøj, der kan fjerne angst alene og på meget kort tid – det samme var tilfældet da Kognitiv Adfærds Terapi blev kendt og anerkendt for år tilbage.
Begge metoder er evidensbaseret effektive.
Jeg tænker og oplever imidlertid ikke, at nogen af metoderne kan fjerne angst – alene eller på kort tid.
Men de kan begge hver for sig og sammen være en del af vejen fri af angsten.
Metakognitiv terapi 
er træning i at se på tanker som bare tanker. Således, at du øver dig på at bemærke dine tanker uden at gå ind i historien, men blot lader tanker være tanker. Således når du har bekymrende tanker, katastrofetanker eller tvangstanker – kan du øve dig i blot at bemærke, at de er der og så lade dem være der, uden at give tankerne/angsten næring ved at lade den ene angstfulde tanker føre til den næste. Det kræver, at du er BEVIDST om at du tænker. For hvis du ikke ved, at du tænker… men bare tænker og tænker… så kan du ikke bryde tankerækken.
Altså må du træne BEVIDSTHED.
Træn i fredelige omgivelser – så kan du senere ude i livet
Træn måske i starten metoden ved at sætte dig et roligt sted, hvor du ved, at du ikke bliver forstyrret og læg også din mobil væk. Ret så din opmærksomhed indad mod dine tanker. Når du oplever, at du har en tanke, så bemærk blot at den er der – og vent så på den næste. Bemærk gerne hvad tanken er om og slip den så og vent på den næste tanke.
Som hvis du ventede ved et bus-stoppe-sted og lod alle busserne komme og gå og måske også bemærkede deres form, farve og skiltet med hvor de kører hen – for så blot at lade dem køre forbi og vente på den næste. Lad den ene bus efter den anden komme og køre igen – men stig ikke på nogen af dem. Bliv hele tiden stående ved bus-stoppe-stedet og vent på den næste bus. Og gør så det samme igen og igen. For du skal ingen steder, blot kigge på busser.
Det samme med dine tanker. Træningen er er være lige der hvor du er, og ikke der, hvor dine tanker tilfældigvis kunne finde på at bringe dig hen.
Husk at tankerne (busserne) gerne må være der, træningen er IKKE at øve dig på at være uden tanker, men alene at lade tankerne være uden at gå ind i historien – stig ikke på bussen. Bliv hvor du er.
At meditere betyder: “At blive fortrolig med”.
Når man mediterer, og det gør jeg selv hver dag, så træner man i at være med alt hvad der er i sit indre – det vil sige alle sine tanker, følelser, kropslige fornemmelser, erindringsbilleder og forestillingsbilleder.
Man træner i at bemærke, hvad man bemærker, så man BEVIDST kan vælge, om dette man registrerer er noget, man vil tage sig af og gå ind i (som ved Kognitiv Adfærds Terapi) eller blot skal lade passere (som ved Metakognitiv Terapi).
Metoderne er hjælpsomme på hver sin måde i og i forskellige situationer.
Meditation – at være Bevidst nærværende ift alt der sker – er meget hjælpsomt.
Når man mediterer og træner Bevidst nærvær bliver man i stand til, i stadig højere grad, at opdage, hvad der foregår i sit indre. Så man hen ad vejen er fuldstændig fortrolig med og tryg ved alle sine tanker, følelser, kropslige fornemmelse, erindringsbilleder og forestillingsbilleder om fremtiden.
Dvs at der nok altid er indre tilstande og måder at ha’ det på, som vi finder mere behagelige at være i og med end andre, men vi kan lære at være med dem allesammen.
Læs mere under Meditation – Bevidst nærvær og Mindfulness.

Kognitiv adfærdsterapi

Kognitiv adfærdsterapi er den mest udbredte og anerkendte form for psykoterapi på internationalt plan. Kognitiv adfærdsterapi, som forkortes KAT, baserer sig på det forhold, at tanker, følelser, adfærd og kropslige signaler indbyrdes påvirker hinanden i skabelsen og opretholdelsen af psykiske problematikker.

Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi

Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi MBKT er en kombination af Kognitiv Terapi, Mindfulness meditation og træning i Bevidst nærver – i alt hvad du oplever i dit liv.
 
I MBKT indgår såvel meditationer som bringer sindet til ro som analytiske meditationer.
 
MBKT kombinerer øget følelsesbevidsthed med en fornuftsbaseret refleksion over årsagerne.

Meditation

Meditation, Bevidst nærver og Mindfulness

At meditere betyder at blive fortrolig med.
Meditation er træning i at blive fortrolig med alt hvad der sker i vores indre.
Vi træner i at blive fortrolige med og kunne være med alle vores tanker, følelser, kropslige fornemmelser, erindringer og forestillingsbilleder.

Meditation er en enestående – og evidensbaseret – metode til at opleve og øge livsglæde og livskvalitet og skabe ro i krop og sind.

Meditations-træning i Bevidst nærvær er koncentreret mental-træning i at være bevidst til stede i nuet og at have nysgerrig, ikke dømmende og venlig opmærksomhed på alt hvad der er i vores indre – at være med den rene oplevelse af alt hvad vi oplever fra øjeblik til øjeblik.

Meditations-træning i Bevidst nærvær går ikke ud på at lære at være uden tanker – meditation er at øve sig i at blive opmærksom på hvordan det er sindets natur at tankerne vandrer – de kommer og går.
Vi træner i at kunne være med enhver tanke.

Meditations-træning i Bevidst nærvær går ikke ud på at lære at være uden bestemte følelser eller at finde hen til bestemte følelser – meditation er at træne i at kunne være med alle vores følelser.
Vi træner i at kunne være med enhver følelse.

Meditationstræning i Bevidst nærvær går ikke ud på at lære at være uden bestemte kropslige fornemmelser eller finde hen til bestemte kropslige fornemmelser – meditation er at øve sig i at kunne være være med alle slags kropslige fornemmelser.
Vi træner i at kunne være med enhver kropslig fornnemmelse – endog smerte.
Utallige forskningsbaserede undersøgelser viser at meditations-træning i bevidst nærvær er smertereducerende eks. ved kroniske smertelidelser og kræft-behandling.

Meditationstræning i Bevidst nærvær går ikke ud på at lære, at være uden bestemte erindringer eller forestillinger – meditation er at øve sig i at kunne rumme enhver erindring med tilhørende tanker, følelser og kropslige fornemmelser.
Vi træner i at kunne være med enhver erindring og ethvert forestillingsbillede.

Vi mennesker lider, når vi har en forestilling om, at noget skal være på en bestemt måde, og vi så oplever noget andet…
Bevidst nærvær er at være med den rene oplevelse af det som faktisk er og sker i vores indre og ydre verden.

OG SÅ MÅ DU HUSKE…
at meditation er evidensbaseret OG oplevelsesbaseret.
Du kan ikke læse og forstå dig til effekten – du må meditere for at opleve effekt.
Jeg anbefaler indtrængende, at du lærer meditation af et menneske som selv mediterer og har solid/årelang erfaring med egen meditation såvel som kvalificeret uddannelse.

Hvis du ønsker det, kan vi lade meditations-træning i Bevidst nærvær eller mindfulness være en del af din terapisession.

 

NLP terapi

NLP terapi er psykodynamisk terapi og har rod i den klassiske og i den positive psykologi. Metoderne er inspireret af:

  • Gestaltterapi
  • Hypnoterapi
  • Systemisk terapi

NLP er viden om og udforskning af forbindelsen mellem neurologi, sprog og adfærdsmønstre. Forkortelsen står for Neuro Lingvistisk Programmering.

NLP er særdeles pragmatisk i sin tilgang til mennesker og deres psykiske udfordringer. 

NLP har som nævnt ovenfor, rod i forskellige psykologiske teorier og psykoterapeutiske retninger. Derfor er jeg som NLP Psykoterapeut ® fleksibel og kan vælge den metode, som passer til netop dig og din udfordring.